تبلیغات
علوم نوین - سوال
علوم نوین
مطالب علوم مدرسه راهنمایی نمونه ضمیری زاهدان

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 دی 1390

1- دیواری است به ارتفاع3متر.وزن مصالح به کار رفته درآن بر حسب نیوتون  است. کار انجام یافته جهت بالا بردن دیوار فوق بر حسب نیوتون کدام است؟

الف)1/5 نیوتون      ب)3نیوتون      ج)1 نیوتون      د)2نیوتون

2-ماشین (الف)نسبت به ماشین(ب)توان کمتر ولی بازده ی بیشتری دارد. این بدان معنی است که مولد(الف)نسبت به مولد(ب)با مقدار انرزی مساوی کار................انجام می دهد.

الف)بیشتر در زمان بیشتر     ب)بیشتر در زمان کمتر     ج)کمتر در زمان کمتر     د)کمتر در زمان بیشتر

3-در یک ماشین ساده بازده80% و نیروی محرک 100نیوتون و جابجایی نیروی محرک4متراست. اگر نیروی مقاوم400نیوتون باشد.جابجایی آن چند متر است؟

الف)3/2                         ب)1/25                         ج)1                         د)0/8

4-اگرسلیمی در مدت زمان 4ثانیه وزنه200کیلوگرمی را 2/5 متر بالا ببرد.آن گاه پسر بچه ای که توانش 125 وات باشد:

الف)کار انجام شده توسط سلیمی را می تواند انجام دهد.

ب)کار انجام شده توسط سلیمی را نمی تواند انجام دهد.

ج)توان سلیمی4 برابرپسر بچه می باشد.

د)پسر بچه بعد از8 ثانیه وزنه را 2/5 متر بالا می برد.

5-نسبت بازوی محرک به بازوی مقاوم اهرمی4 ونسبت نیروی محرک به نیروی مقاوم آن       است. اگر به این ماشین12 زول انرزی بدهیم.چند رول انرزی غیر مفید حاصل می شود؟

الف)9                         ب)6                         ج)8                         د)3

 

6-پمپ آبی .آب را تا ارتفاع معینی بالا می برد.اگر به جای آب مایعی به چگالی 0/8 گرم بر سانتی متر مکعب توسط پمپ در همان زمان تا همان ارتفاع بالا برود. توان مصرفی پمپ چند برابر حالت قبلی خواهد شد؟(چگالی آب=یک)

الف)1/25                         ب)1                        ج)0/8                          د)0/4

 

 

 ارسال توسط معین عباسیان
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم