تبلیغات
علوم نوین - محاسبه مزیت مکانیکی در قرقره های مرکب
علوم نوین
مطالب علوم مدرسه راهنمایی نمونه ضمیری زاهدان

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 20 دی 1390

حالت 1: اگر در بستن قرقره مرکب از یک طناب استفاده شود و سر طناب متصل به قرقره ثابت باشد ، مزیت مکانیکی از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:            

A=2×n

n در این فرمول تعداد قرقره های متحرک است.

مثال : در قرقره مرکب  زیر ، طناب متصل به قرقره ثابت است و تعداد قرقره های متحرک ، 2 می باشد ؛ پس :

A=2×n         n=2               A=2×2=4

چون مزیت مکانیکی 4 است ، به طور مثال می توانیم با یک نیروی 100 نیوتونی ، وزنه ای 400 نیوتونی را جابجا کنیم . (افزایش نیرو)

 

حالت 2: اگر در بستن قرقره مرکب از یک طناب استفاده شود و سر طناب متصل به قرقره متحرک باشد ، مزیت مکانیکی از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

A=2×n+1

n در این فرمول تعداد قرقره های متحرک است.

مثال : در قرقره مرکب زیر ، طناب متصل به قرقره متحرک است و تعداد قرقره های متحرک ، 2 می باشد ؛ پس :

 

A=2×n+1            n=2               A=2×2+1=5

چون مزیت مکانیکی 5 است ، به طور مثال می توانیم با یک نیروی 100 نیوتونی ، وزنه ای 500 نیوتونی را جابجا کنیم . (افزایش نیرو)

 

حالت 3 : اگر در بستن قرقره مرکب از چند طناب استفاده شود و طناب ها بسته شده باشند و قرقره ها روی آن ها حرکت کنند ، مزیت مکانیکی از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

A=2n

n در این فرمول تعداد کل قرقره ها است.

مثال : در قرقره مرکب  زیر ، سه طناب بسته شده اند و3 قرقره بر روی آن ها حرکت می کنند. پس :

A=2n           n=3               A=23=8

چون مزیت مکانیکی 8 است ، به طور مثال می توانیم با یک نیروی 100 نیوتونی ، وزنه ای 800 نیوتونی را جابجا کنیم . (افزایش نیرو)

 

حالت 4 : اگر در بستن قرقره مرکب از چند طناب استفاده شود و قرقره ها یا یکی از قرقره ها بسته شده باشند است(بقیه ی قرقره ها به هم بسته شده اند) و طناب ها بر روی آن ها قرار گرفته شده باشند ، مزیت مکانیکی از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

A=2n-1

n در این فرمول تعداد کل قرقره ها است.

مثال : در قرقره زیر ، یکی از قرقره ها بسته شده است(بقیه ی قرقره ها به هم بسته شده اند) و سه طناب بر روی آن ها قرار گرفته اند . در ضمن تعداد قرقره ها 3 می باشد. پس :

A=2n-1               n=3          A=23-1=7

چون مزیت مکانیکی 7 است ، به طور مثال می توانیم با یک نیروی 100 نیوتونی ، وزنه ای 700 نیوتونی را جابجا کنیم . (افزایش نیرو)
طبقه بندی: فیزیک، 
ارسال توسط معین عباسیان
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم