تبلیغات
علوم نوین - چرخ و محور
علوم نوین
مطالب علوم مدرسه راهنمایی نمونه ضمیری زاهدان

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 5 دی 1390

چرخ و محور یک نوع ماشین ساده است. ماشینی است که از یک چرخ و یک محور تشکیل شده که به هم متصل بوده و بر اثر چرخش یکی دیگری می چرخد . در واقع چرخ و محور ماشین ساده ای است که در آن چرخ بزرگتر به چرخی کوچکتر یا میله ای که محور نامیده می شود متصل است. با دوران چرخ محور می چرخد  دوران محور نیز باعث چرخش چرخ می شود. با هر دور کامل چرخ  محور نیز یک دور کامل می چرخد. اگر چرخی حرکت کند ولی محور ثابت باشد در این صورت نمی توان آن را ماشین چرخ و محور نامید. لزومی ندارد که چرخ یک چرخ کامل باشد به جای چرخ ممکن است یک میله بچرخد .هنگای که میله می چرخد یک دور کامل می زند و دایره ای شبیه یک چرخ کامل درست می کند. چرخ و محور در واقع نوعی اهرم چرخشی است. این نوع اهرم چرخشی را زمانی که میله به جای چرخ به کار می رود به وضوح می توان مشاهده نمود .

نکته ۱:تکیه گاه در مرکز محور و چرخ یا میله قرار می گیرد.

نکته۲:شعاع چرخ بازوی محرک و شعاع محور بازوی مقاوم اهرم است.

نکته ۳:چرخ و محور می تواند جهت نیرو را تغییر دهد.

نکته۴:موقعی که چرخ ٬محوررا می چرخاند با افزایش مقدار نیرو موجب صرفه جویی نیروی محرک می شود. با به کار بردن نیروی محرک کمتری در چرخ ٬می توان جسمی سنگین را یا نیروی مقاوم بیشتری را در محور جا به جا کرد. اما وزن یا نیروی مقاوم ٬با همان سرعت نیروی محرک حرکت نخواهد کرد. زیرا چرخ از محور بزرگتر است.

نکته۵:هر اندازه چرخ از محور بزرگتر باشد ٬در مقدار نیروی محرک بیشتر صرفه جویی می شود. 

نکته۶: موقعی که محور سبب چرخش چرخ می شود٬مقدار نیرو کاهش می یابد و در جا به جایی نقطه اثر نیرو و سرعت صرفه جویی می شود.اگر چه نیروی بیشتری باید در محور به کار رود٬اما چرخ با سرعت زیادتری می چرخد و جا به جایی نقطه اثر نیرو هم بیشتر می شود.  

نکته۷:هر اندازه محور از چرخ کوچکتر باشد ٬در جا به جایی نقطه اثر نیرو و سرعت بیشتر صرفه جویی می شود.

نکته ۸:فرمان اتومبیل-آچار پیچ گوشتی- کلید درب-مداد تراش رومیزی-چرخ چاه-چرخ گوشت دستی -مخلوط کن نمونه هایی از ماشین چرخ و محور هستند . از انواع ٬ماشینهای چرخ و محور که بجای چرخ کامل ٬میله دارند می توان مداد تراش رومیزی ٬چرخ گوشت و مخلوط کن را نام بردو و از انواع ماشینهای که چرخ کامل دارند      می توان فرمان اتومبیل ٬چرخ دنده دوچرخه ٬دستگیره در و پیچ گوشتی و چرخ چاه را نام برد.
ارسال توسط معین عباسیان
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم